Paslaugos

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas Vilniuje mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažoms bendrijoms. Tvarkome dokumentus nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo. Atstovaujame savo klientų interesus valstybinėse institucijose: VMI, SODRA ir Statistikos departamente. Teikiame konsultacijas buhalterinės apskaitos organizavimo, finansų valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Pagal nustatytus terminus rengiame mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas. Rūpinamės, kad klientai laiku atliktų įmonės įsipareigojimų apmokėjimus, primename apie artėjančius terminus.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

 • ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaita (Mūsų įmonei pateikti pirminiai dokumentai registruojami buhalterinėje apskaitoje);
 • ilgalaikio turto apskaita;
 • mokėjimų apskaita;
 • avanso apyskaitų apskaita;
 • deklaracijų ir ataskaitų teikimas valstybinėms institucijoms (VMI,SODRA, Statistikos departamentas);
 • pagal vykdomą įmonės veiklą nustatytų LR teisės aktais mokesčių apskaičiavimas;
 • darbo užmokesčio apskaita;
 • finansinės atskaitomybės rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms.

Kitos paslaugos

 • vadybos ir kaštų apskaitos paslaugos. Pateikiame verslo valdymui reikalingą informaciją. Pagal iš anksto suderintus poreikius, rengiame finansines ataskaitas įmonės vadovybei ir akcininkams;
 • konsultuojame mokesčių ir apskaitos klausimais;
 • atstovaujame klientus mokesčių inspekcijoje ir kitose valstybinėse institucijose;
 • padedame parengti įvairius vidaus dokumentus (pvz. sutartis);
 • padedame Kliento įmonei parengti apskaitos politiką;
 • pildome gyventojų pajamų deklaracijas pagal kliento pateiktus dokumentus.